status / Response Time - Texas, USA (Azure)
99.336% Uptime for the last 30 days Response Time - Texas, USA (Azure)